søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, Brug denne side som whistleblowerenhed.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik til planer om Krydstogtkaj eller Havvands varmepumper, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption
Læs også Hvem taber og vinder på korruption i byrådet ?

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september 2022 en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
10-03-2020
Tonny Parnell

Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri  

Helsingør Erhvervsvenlighed

Så kom Helsingør erhvervsvenlighedsanalyse 2019

 Ud af mine snart 35 år i Helsingør har jeg ikke oplevet en større virkelighedsforflygtigelse.

Hvorfor forholder du dig ikke bare til SANDHEDEN og Di´s erhvervsundersøgelse Benedikte? - Den er ny og frisk, - den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved indholdet,? - det bør borgmesteren nemlig være. 

Når jeg Læser Borgmesterens mindre flatterende opfattelse og mening om Helsingør´s erhvervsliv og lidet heldige forsøg på at bortforklare kommunens ansvar i forhold til den evig tilbagevendende elendige placering på det årlige erhvervsvenligheds barometer, så ser jeg:

Erhvervsvenlighed Helsingør
DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima.

Tre ting som borgmesteren særligt fremhæver (som "en enormt tilfredsstillende fremgang der rykker kommunen op i den gode tredjedel");; - - - "DET ER JO LANGT FRA VIRKELIGHEDEN". - I den nye Di rapport er Helsingør placeret helt i bunden med en eftertrykkelig bundskraber. - - Fra nr. 79 i 2018 helt ned til nr. 85 ud af 93 i 2019
• Byggesagsbehandlingstid, (2018: nr. 79) - (2019: nr. 44).
Det trækker samtidig op, at Helsingør Kommune ikke opkræver gebyr for byggesagsbehandling -men borgmesteren glemmer at se på de samlede erhvervsgebyrer som faktisk går den anden vej, (2018: nr. 15) - (2019: nr. 30). 
• Kommunale investeringer: Det nye Flis-kraftvarmeværk - byskolen og Espergærde er i Helsingørs målestok, store investeringer og giver stor byggeaktivitet (2018: nr. 57) - (2019: nr. 27).

- - Ja men hør nu her Borgmester, du tager jo tal ud fra en Dansk Byggeri rapport fra juni 2019?. - Byggesagsomkostninger opkræver kommunerne slet ikke mere. - - men alle andre gebyrer er fakktisk blevet dyrere og trækker ned. - At byggesagsbehandlingen i 2013 kunne tage 3 - 4 ja helt op til 10 år vil være unfair at bemærke, men kun at det "måtte" blive bedre. - - Det er vel egentlig også klart nok at byggeaktiviteten og de generelle investeringer stiger i 2018 -2019 når der bygges et Flisfyr til 1 Mia. der forurener dobbelt så meget som et gammel kulfyret værk i Sibirien?? - - (det sker trods alt ikke hver dag?) - - Hvad er det så lige Borgmesteren vil pege på til grunlag for en bedre placering i erhvervsvenlighedsbarometret ? ?

Slow internet

Fint nok, hatten af for den forståelse Borgmesteren udviser på de tre parametre.

Så er det tæerne krummer igen når jeg læser at borgmesteren åbenbart har forstået at krav om og kontrol af arbejdsklausuler der blev vedtaget i 2016 - 2017 men gradvis slækket 2018 - 2019, gav en fremgang fra (2017: nr. 67) - (2019: nr. 29). ? ? - - Hvorfor er det så Borgmesteren ikke kan forstå at de krav ved udbud - udlicitering og salg af grunde, Christian Holm Donatzky vil pålægge erhvervene her i 2020, vil få nøjagtig den samme NEGATIVE effekt på erhvervsvenligheds barometeret de kommende år, når borgmesteren lige her indrømmer tilsvarende tidligere klausuler og krav har haft en dårlig effekt.? Så er det du som borgmester må kalde Donatzsky til orden og forklare ham at bla. han er årsag til den meget dårlige erhvervsvenlighedsmålinger.?

Bortforklaringer og de dårlige undskyldninger fortsætter og borgmesteren udtaler: "Men det er vigtigt at huske, hvad kommunen egentlig har ansvar for. F.eks. er kommunen underlagt Fingerplanen, som Folketinget har bestemt. Det betyder vi ikke har mulighed for at udlægge store nye erhvervsarealer. Det trækker ned i undersøgelser". Det er vel nok en sandhed med modifikationer.? - FS.a Udvikling af detailhandlen og indre by har fingerplanen ingen indflydelse herpå, men her har Helsingør Kommune taget en stor del af Helsingør´s erhvervsliv som gisler i Kommunens forfejlede erhvervs og udviklingspolitik hvor kommunen direkte forhindrer erhvervsudvikling, og rent faktisk fratager detailhandlen sit eksistensgrundlag fordi kommunen ønsker at omdanne Helsingør bymidte til en uddannelses-campus i stedet for Detailhandel?? - - "her er det vigtigt at huske, hvad kommunen egentlig har ansvar for", nemlig at skabe rammerne for en detailhandel i udvikling - - - DET ANSVAR HAR KOMMUNEN TOTAL SVIGTET, men har smidt detailhandlen ud af indre by - - her gælder INGEN bortforklaringer. - - og trækker du kortet "Fingerplanen" igen, kan jeg henlede opmærksomheden på, at landsplandirektivet om detailhandel åbner mulighed for et BYDELSCENTER med større udvalgsbutikker på Svingelport grunden og det har jeg skrevet til dig flere gange, - Herudover er Helsingør hver gang blevet indbudt til forhandlinger om ændringer i og dispensation for fingerplanen men Helsingør er aldrig mødt op. I 2012 skrev jeg til planudvalget og mødte selv op til forhandlingerne om ændring af Fingerplan2013. Helsingør manglede i den grad byggejord, men det officielle Helsingør mødte ikke op og var ikke representeret . Fingerplan 2013 blev ændret og et større areal (der kunne skaffe ca. 3000 nye skatteborgere eller ca. 478 parcelhuse) ved Kelleris blev frigivet til bebyggelse men det fandt Kommunen først ud af tre år senere, selvom jeg adskillige gange påpege det, Kommunen solgte endda de berørte egne jorde fra materialegården i Kvistgård fra til spotpris fordi kommunen ikke vidste det var værdifuldt byggejord. ? -(Jeg var på det tidspunkt selv inde over den største jordlod op mod Kelleris hegn, som dengang tilhørte en sød dame i Allerød) - Ligesom jeg forhandlede om den forurenede Sanvic grund - - det er noget vås du skriver Benedikte - - HVOR ER DEN DIALOG DU PÅSTÅR??. - - Var det de to morgenmøder der blev afholdt i en nedlagt kaffebar hvor de fire hejemløse så sit snit til gratis morgenboller?

Slow internet
Samlet bundplacering nr. 85

Du trækker her en gammel analyse fra Dansk byggeri Juni 2019 op af hatten - beskylder Helsingør´s erhvervsliv for "dovenskab" - bortforklarer, - vikler dig selv ind i et forklaringsproblem - fralægger dig ansvaret og giver erhvervslivet skylden? - - hvorfor forholder du dig ikke bare til SANDHEDEN og Di´s nye analyse, Benedikte Kiær ? ? - - Du er borgmester, - det er dit ansvar. - Vi har IKKE brug for bortforklaringer og ansvarsforflygtigelse, - du har klare anvisninger på hvad der skal gøres og det er din opgave at kalde Donatzky til orden, det er det du er valgt til. - (Donatzsky er fin til historiefortælling men han får total og absolut DUMPEKARAKTER I ERHVERV - ØKONOMI og UDVIKLING)

BEMÆRK! - Det samme siger den nyeste DI analyse 2019 der giver Helsingør en absolut bundplacering i erhvervsvenlighed: (den nye DI rapport viser at det er direkte ERHVERVSFJENTLIGHED ) hvilket også kan læses i Benedikte Kiærs verbale udfald mod Helsingør´s erhvervsliv efter offentliggørelsen af DI´s rapport. (Se nedenfor)
LAVESTE PLACERING: Helsingørs laveste placering er som nummer 92 i kategorien "Fysiske rammer", som omfatter tilgængelighed af erhvervsgrunde, lokalplanlægningen og den digitale infrastruktur med bredbånd-og mobildækning. - - - ? ? BUNDPLACERING NUMMER 92 - UD AF 93 . - - det er svagt på et af de allervigtigste områder som netop Helsingør er meget meget dårlige til at administrere.

Jeg kan lige, med links, henvise til mine tre sidste artikler om hvad Kommunen bør prioritere og hvor jeg netop nævner lokalplanlægningen i forbindelse med Svingelport og den digitale infrastruktur - bredbånd-og mobildækning samt kommunens dårlige dømmekraft og manglende digetale netværk:

Her savner jeg den "dialog" du taler om men jeg aldrig har oplevet. - - en dialog skal være mindst tovejs, men Borgmesteren blev bare "tøsefornærmet" over min helt relevante kritik som DANSK INDUSTRI nu også bekræfter og understøtter med helt klare anvisninger med direkte adresser til nøjagtig de punkter jeg har nævnt og skrevet adskillige gange.

BORGMESTEREN SÆLGER HELSINGØR`S ENESTE MULIGHED FOR UDVIKLING. 

HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.

ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

Hent selv erhvervsanalysen her:

Helsingør Kommunes samlede placering i perioden 2010 til 2019 fremgår af tabellen. Spændet går fra en plads som nr. 1 til en sidsteplads som nr. 93. - - vi har 96 kommuner men de små Langeland, Samsø og Ærø Kommuner er ikke længere med i undersøgelsen, Dvs. Helsingør´s plasering som nr. 85 søger stadig længere mod bunden. og ligger i dag og "vigtiger" sig blandt de dårligste yderkantkommuner Samsø Ærø og Lanngeland

Jeg burde stoppe her, men det er jo noget frygteligt sludder du skriver Benedikte:
"Understøtte netværk og sikre godt grundlag for flere gæster og mere turisme til vores kommune. Helsingør Kommune er glad for samarbejdet med det lokale erhvervsliv" - - det er jo direkte usandt Benedikte

Jeg har netop i mine seneste artikler og siden 2008, påpeget at Helsingør har et alt for ringe (faktisk slet ingen) netværk og Helsingør Kommune er den absolut dårligste i hele Danmark til at tiltrække turister og jeg har dokumenteret at på trods af Kronborg, ligger Helsingør langt under landsgennemsnittet i 2019 som er en tilbagegang i forhold til 2018. - - - det var du bestemt "IKKE GLAD" for jeg skrev.? - ? - (var det ikke her sandheden var ilde hørt og du igen blev "tøsemopset" ?)
Det "duer IKKE" Benedikte, vi kan ikke have en Borgmester der bare bliver TØSEFORNÆRMET og blokerer for dialog hver gang erhvervslivet "kvækker" om noget der går din ære for nært.?

Det haster med en ny mere udviklingsmindet Borgmester. De investorer der dukkede op efter vi i 2013 skaffede mere byggejord i Kelleris til udvikling af boliger, de gamle industrigrunde og Espergærde generelt, er allerede ved at Trække følehornene tilbage på manglende udvikling i Kommunen, og det kan være meget vanskeligt at lokke dem tilbage til en allerede døende by.

("Tilføjet komentar Nov. 2020")
Du har nu ved den seneste Di rapport 2020 fået FAKTA LAGT PÅ BORDET?


.
. Fb Se også  kommentar Coments   Print  Print    Skriv ArtikelSkriv
Parnell 10-03-2020 17:50:38
8 enig44 uenig
cal1cal1

Dårlig bortforklaring

Kopi fra Facebook 07/03-20 af Benedikte Kiærs lange søforklaring "Bortforklaring"

I sidste uge var Liberal Alliance i Helsingør ude med riven - det var kommunes skyld, at det lokale erhverv præsterer dårligt ifølge en ny undersøgelse. Men det er rent faktisk ikke altid kommunens skyld! Og slet ikke i den seneste erhvervsundersøgelse. Det beskriver jeg i dagens indlæg i Helsingør Dagblad. Du kan læse hele indlægget nedenfor:

LA skyder forbi skiven om erhvervsundersøgelse

Claus Helge Nielsen fra Liberal Alliance i Helsingør mener, at det er kommunens skyld, når Iris Group giver det lokale erhvervsliv en bundplacering i en national undersøgelse. Men Liberal Alliance skyder forbi. Undersøgelsen fortæller nemlig ikke noget om kommunen, men derimod om erhvervslivets egne præstationer – f.eks. erhvervslivets produktivitet, evne til at skabe private arbejdspladser og iværksætternes overlevelsesrate.

Jeg er ligesom Liberal Alliance overrasket og ærgerlig over, at vores lokale erhvervsliv ikke præsterer bedre, hvis man ser bort fra vores lokale eksportvirksomheder, som ligger i midterfeltet. Og jeg har selvfølgelig læst undersøgelsen fra Iris Group, hvilket jeg vil anbefale, at Liberal Alliance også gør. For der er mange vigtige oplysninger i undersøgelsen. Blandt andet har Iris Group undersøgt, om der er sammenhæng mellem erhvervspræstationer og erhvervsvilkår i kommunerne. Og der ikke er nogen direkte sammenhæng. Så årsagen til, at det lokale erhvervsliv klarer sig dårligt skal findes andre steder. Og det går Helsingør Kommune gerne i dialog med erhvervslivet om. Og vi er faktisk allerede i fuld gang. Både når det gælder om at udvikle kommunens erhvervs- og vækstpolitik, men også når det gælder om at tiltrække nye uddannelser, hvor der sker en positiv udvikling.

Og så vil jeg lige korrigere Claus Helge Nielsens påstand om, at Helsingør Kommune altid placerer sig i bunden af alle erhvervsundersøgelser. I Dansk Byggeris seneste undersøgelse får Helsingør Kommune en placering som nummer 33, når det gælder erhvervsvenlighed. Det vil sige, at vi ligger i den bedste tredjedel. Tager man Dansk Industris undersøgelse ligger vi i den dårligste tredjedel. Forskellen mellem de to undersøgelser er, at Dansk Byggeris undersøgelse bygger på objektive data, mens Dansk Industris undersøgelse også bygger på interviews med virksomheder, dvs. hvad virksomhederne synes og tror. Og ligesom Claus Helge Nielsen fra Liberal Alliance, så er der virksomheder, som mener, at alle dårligdomme skyldes kommunes erhvervsindsats.

Men det er vigtigt at huske, hvad kommunen egentlig har ansvar for. F.eks. er kommunen underlagt Fingerplanen, som Folketinget har bestemt. Det betyder vi ikke har mulighed for at udlægge store nye erhvervsarealer. Det trækker ned i undersøgelser. Kommunen har heller ikke ansvaret for motorveje og kystbanen, vi kan kun prøve at påvirke landspolitikerne. Det trækker også ned. Og så er erhvervsservice – dvs. uvildig vejledning og rådgivning om iværksætteri samt drift og udvikling af virksomhederne – ikke en kommunal opgave, men en opgave, som lov om erhvervsfremme har lagt i erhvervshusene, hvor Folketinget har placeret et erhvervshus i København og en erhvervshus-satellit i Hillerød. Så hvis man er utilfreds med den vejledning, så skal kritikken vendes mod erhvervshuset og ikke kommunen.
Hvad kan kommunen så gøre? Ja, vi kan ikke lære erhvervslivet at præstere bedre, men vi kan gå i dialog med erhvervslivet om de erhvervsvilkår, vi har ansvaret for. Og som sagt er vi i god dialog om alt det, som kommunen har indflydelse på. Det gælder serviceydelser fra jobcenteret og myndighedsopgaver. Tiltrække uddannelser og borgere til kommunen. Understøtte netværk og sikre godt grundlag for flere gæster og mere turisme til vores kommune. Helsingør Kommune er glad for samarbejdet med det lokale erhvervsliv, som gør en stor indsats hver eneste dag for vores fælles kommune.

Resultatet af det gode samarbejde har vi kunne aflæse i Dansk Byggeris årlige måling af kommunens erhvervsvenlighed. Den seneste placering er nummer 33 blandt landets 98 kommuner. Jeg forventer dog – desværre – at vi får en dårligere placering i kommende målinger, da et flertal i Byrådet har vedtaget sociale klausuler, hvilket erhvervslivet oplever som en mistillidserklæring. Og her vil jeg lige minde Liberal Alliance om, at Det Konservative Folkeparti ikke var en del af det flertal.


.

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 4 >
09-07-2024


2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul
Jens Bertram lyver for offentligheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling 2 X 50 MW Havvandsvarmepumper erstatter 600.000 tons kul

25-01-2024


what can we use AI for?
Her et meget simpel eksempel på hvad kunstig intelligens - AI, kan bruges til.......
Udvikling what can we use AI for?

23-01-2024


Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team
Is there an adult present who can take AI seriously? - most people today have fun with fake photos "write a task for me" - picking apples or something else funny. But we should probably take AI more seriously.....
Udvikling Artificial intelligence will divide humanity into an A and a B team

17-01-2024


This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence
An extremely fast combi drone/missile with artificial intelligence can, with geo-coordinates from a satellite, decide and end wars.....
Udvikling This is just my opinion about chatGTB and AI artificial intelligence

21-11-2023


Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør
Hvis du virkelig mener det du udtrykker her så skal der nedsættes en mindre "PROFESSIONEL" "bymidte task force", der ikke skal sidde i "rundkreds og diskutere i dage", før en nødvendig beslutning tages.....
Udvikling Ny "bymidte task force" oprettes i Helsingør

07-05-2023


Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network
It will be possible to Storage and transport hydrogen and El in refrigerated PTX infrastructure network and calculate the most profitable temperature in a global energi infrastruktur grid, based on special superconducting materials that are cooled to near-zero energi losses....
Udvikling Storage and transport of hydrogen in refrigerated PTX infrastructure network

15-02-2023


Alt for langsom grøn omstilling
USA syndrom - Statsstøtte - EU sanktioner og benspænding - Sådan behøver det ikke at være.?....
Udvikling Alt for langsom grøn omstilling

05-12-2022


Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis
Jens Bertram har problemer med sandheden og oplyser forkerte tal til klimaregnskabet....
Udvikling Helsingør Borgmesteren og Jens Bertram på glatis

03-12-2022


PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling PTX og multi krydstogtkaj i Helsingør

19-11-2022


Hvem vinder på korruption i Byrådet ?
Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". - - - Er personlig kritik af en offentlig person privat vinding eller tab? ? ?.....
Udvikling Hvem vinder på korruption i Byrådet ?

15-11-2022


Helsingør mangler en krydstogtkaj
I dag er det kun meget små af nutidens skibe der kan gå ind i statshavnen. - Hvis Helsingør vil "krone" sig selv som maritimt uddannelses-center, så er det yderst pinligt at Kongeskibet er det største skib vi kan modtage....
Udvikling Helsingør mangler en krydstogtkaj

11-11-2022


Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter
Amerikanske turister er i år til dato 27 procent under 2019-niveauet. Antallet af rejsende fra Storbritannien er faldet med 25 procent, mens hele 87 procent færre kinesere tog turen hertil. ....
Udvikling Turismen fra Kina er faldet med 87% i 22 og tendensen fortsætter

06-11-2022


Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland
Fingerplanen og Landsplandirektivet har aldrig levnet Helsingør udviklingsmuligheder efter værftets død i 1983....
Udvikling Fingerplan 2019 lukker for udvikling af Helsingør og Nordsjælland

10-10-2022


Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling
Alene det overskud Ørsted afleverer tll Danmark er større end 60 Mia. og den financiering til den grønne omstilling er ikke bare et engangsbeløb. (og tænk så lige over 10 år) ....
Udvikling Ørsted er et guldæg i den GRØNNE omstilling og PTX udvikling