Visit HelsingørSmilingDanmark

Udvikling Helsingør borger

Som såvel borger som politiker vil vi gerne blande os. Vi har vores mening. Vi ved lidt om det vi taler om. Vores viden bygger også på erfaring.

Helsingør udvikling

Kommunalpolitikerne´s udviklingshåndbog med kommentarer - Vær med i debatten

Udvikling af indre by og Svingelport

Svingelport Helsingør
UDVIKLING AF SVINGELPORT HELSINGØR

Som "BY OG LAND HELSINGØR" ved flere lejligheder har poienteret, må vi nok se i øjnene at "Hamlets City" og Fremtidens "Elsinore City" (måske allerede i 2035) vil bestå af en gammel og en ny bydel, skarpt adskildt af Jernbanevej ? ? - Men det må bero på en arkitektkonkurrence, om vi kan skabe en helhed der matcher. - det er ikke sikkert "byporten" lige skal se ud som foto ovenfor.? - Men når vi nu "skal etablere en helt ny" bydel ud mod vandet, er det meget almindeligt at det bliver med en arkitektonisk kontrast der fortæller at ud over Hamlet, har Helsingør også født nogle af verdens dygtigste arkitekter, vi ser også kontrasten ved Museet for Søfart, tegnet af Bjarke Engels, som også kunne tegne Helsingørs nye byport.

Vi skal se udvikling af indre by i en meget større sammenhæng
ICP A/S laver abenbart en detailhandelsanalyse hver 5 år, der er netop udkommet en ny og her er en fra 2013. Der står, og har de sidste 30 år stået det samme i ALLE rapporter. kun en ting er ændret.

I alle tidligere annalyser var hovedproblemet manglende parkeringspladser. Det er i dag overhovedet ikke noget problem idet der ikke længere er nogen kunder der ønsker at parkere i Helsingør city. Det er UDVIKLING og en plan for HELE indre by der mangler.

Vi får en fast HH-forbindelse
Helsingør lukker øjnene for udfordringerne for Detailhandlen i forbindelse med den kommende infrastruktur

Vores nabokommuner ser alle Infrastrukturen som nye veje til vækst og griber straks til udnyttelse af det nye plandirektiv

Helsingør kommune gør ingenting, jeg spurgte Kommunen sidste år "de havde skam gjort hvad de kunne" ? Ja Helsingør havde, for ikke at blive beskyldt for IKKE at gøre nogetsomhelst, ansøgt om udvidelse af Prøvestenscentret(som i dag er et aflastningscenter).

Læs meget mere om udvikling af Svingelport

Kronborg Indre by City Walk og synergieffekt

Helsingør madmarked
Madmarked og synergieffekt

Alle ved at udvidelse af prøvestenscentret vil betyde den endelige død for Helsingør indre by, men det tåbelige er at Helsingør j.fr. det nye planderiktiv faktisk opfylder betingelserne for at søge om to centerområder hvoraf det ene kunne være Svingelport, hvor der iflg. det nye plandirektiv kunne placeres større udvalgsbutikker og kædeforretninger. - - Nej Helsingør kommune er ikke "ERHVERVSVENLIG" og har ingenting gjort.

Helsingør oplever i øjeblikket den største afmatninge nogensinde og Yderligere snesevis af forretninger vil bukke under inden foråret. Det er IKKE på grund af krisen, men Helsingør er IKKE længere spændende som handelsby, og selv Helsingør´s egne lokale borgere søger nu til Hillerød, Hørsholm og Lyngby, som kan byde på et langt større udvalg og et mere spændende handelsmiljø. - - Krisen er ovre men Helsingør er langt tilbage i udvikling, og taber markedsandele hver eneste dag.

Om bare 15 - 20 år har vi formentlig både en fast HH-forbindelse og en ny Ring 5½ mod Fehmern

Hvad er problemet så, kunne man spørge? Jo, vores nabokommuner kæmper solidarisk med detailhandlen om at skabe de bedst mulige rammer for detailhandlen i deres kommune.

Helsingør kommune gør ingenting medens detailhandlen i større grad flyder til Lyngby og Hillerød. Der bygges storcentre både i Fredensborg, Hillerød og Hørsholm har set og har erobret Helsingør´s opland og kunder. - - Hørsholm rykker nu hele deres "INDRE BY" ud til et stort supercenter lige op af den nye Ring5 motorvej og er klar til at opsuge den grænsehandel Helsingør har levet af i 500 år og snart kommer fra den nye Tunnel til Sverie, ? - Helsingør kommune gør stadig INGENTING ?

Det er heller ikke kommunens opgave? Nej, men problemet er at andre Kommuner kærer sig for detailhandlen i deres kommune, Helsingør er derfor tvunget til at vurdere om Kommunen ønsker detailhandel i indre by, og hvis Kommunen ønsker detailhandel skal byen udvikles med de rammer der nu engang fordre en livlig detailhandel

Læs meget mere om Synergieffekten fra Kronborg

Infrastruktur og Planlægning

FH
Vi får en fast HH-forbindelse

Helsingør har ødelagt uendeligt mange muligheder fordi Kommunen mangler en udviklingsplan Det sidste er placering af et forbrændingsanlæg og en genbrugsplads lige der hvor den bedst tænkelig indfletning til Helsingør City, fra den faste HH-forbindelse skulle være

Helsingør er i dag den 3. største by på Sjælland, men om bare fem år vil Helsingør skrumpe ind til et Provinshul på 8. pladsen. HVIS IKKE KOMMUNEN SNART TAGER SIG SAMMEN TIL AT LAVE EN SAMLET UDVIKLINGSPLAN.

Fra gammel tid er Forsyning Helsingør blevet et selvstændigt Kongedømme i Kommunen, og med en bestyrelse der viterligt mener de er Konger, men er i virkeligheden bare stædige Molboer der ikke aner hvad de egentlig har med at gøre

Læs meget mere om Forsyning Helsingør´s tåbeligheder.

Vi skal se Infrastrukturen som nye veje til vækst - Herunder også den digitale infrastruktur Men i det luftlag er detailhandlen i Helsingør allerede for svækket

Dansk Industri laver hvert år en måling af Kommunerne evne til at skabe tilfredshed fra både borgere erhverv og industri.

Den måling includerer også  "kvor god", og hvad kommunen gør for at hæve den generelle infrastruktur, men også den digitale infrastruktur.

Dansk industri har vurderet Helsingør kommune som den aller dårligste i hele Danmark og da Borgmesteren blev konfronteret med målingen fremstår hun også "Tøsemopset" og forstår slet ikke betydningen af en digital infrastruktur men beskylder  i stedet erhvervene for at være "Dovne", Se udtalelsen her.

Selvfølgelig skal Kommunen ikke hjælpe detailhandlen, de er deres egen lykkesmed og de finder derhen hvor handlen findes. netop det oplever såvel Helsingør som vores Nabokummuner.

Det er Kommunens opgave at skabe rammerne for et Erhvervsliv i udvikling men det ser ikke ud til Benedikte Kiær magter opgaven

Helårs turisme

FH
Helsingør er skøn hele året

Turismeomsætningen udgør 3,4 % af Nordsjællands samlede udbud af varer og tjenester i modsætning til resten af landets andel på 2,1 % procent.

I Kongernes Nordsjælland omsætter vi for 5 mia. kr. i turismeindustrien, og skaber 6153 job samt skatteindtægter for ca. 2 mia. kr.

I Nordsjælland er turisternes forbrug steget med ca. 138 mio. kr. - Ca. det, der svarer til 2,8 %. Omsætningen stammer primært fra danske turister. Ca. to tredjedele af turismeforbruget i Nordsjælland stammer fra danskere, ligesom danske turister tegner sig for 69 procent af de kommercielle overnatninger i Nordsjælland.

Se nyheder art 93.

Læs om Teknisk Museum bynært på Gernersvej

Denne side er under opbygning. Har du et bidrag eller forslag til udvikling af helsingør, send det pr mail til os og vi bringer det her

Udvikling og erhverv

Udviklin Helsingør
Helsingør indre by skal udvikles

Helsingør indre by skal udvikles - IKKE afvikles.

Indre by skal udvikles med indragelse af Svingelport hvor der er mulighed for større udvalgsbutikker.
Skoler og uddannelsesinstitutioner skræmmer tværtom andre kunder væk fordi det varesortiment de studerende fordrer, langt fra tilfredsstiller den almindelige konsumer, og bykernen kæmper i forvejen med pladsmangel og har ikke mulighed for et varesortiment der tilfredsstiller begge grupper. Læs her

De helt forfejlede udviklingsplaner er medvirkende til at Helsingør kommune stadig rangerer bland Danmarks allerdårligste Kommune at drive erhverv i, og rangerer på linje med de dårligste udkantskommune  Ærø og Langeland.

Erhvervsvenligheden i Helsingør Kommune har de sidste ti år været meget kritisabel men med lidt håb da Konservative Benedikte Kiær blev valgt som Borgmester. - - Stadig ligger Kommunen´s erhvervsvenlighed Helt i bunden på DI´s årlige målinger og det ser ikke ud til Benedikte Kiær magter opgaven men ligger under for mediepres og mediekorruption som igen skyldes et alt for dårligt digitalt netværk.

Denne side er under opbygning. Har du et bidrag eller forslag til udvikling af helsingør, send det pr mail til os og vi bringer det her

Erhvervsvenlighed

Erhvervsvenlighed Helsingør Kommune
En samlet 85. plads ud af 93?

Helsingør Kommune Tager erhvervene i indre by som gisler i en forfejlet erhvervs og udviklingspolitik og fordriver / lukker på den måde detailhandlen i indre by.

Problemet er at Helsingør Kommune vil "trække" uddannelsesinstitutioner ind i en ring om Helsingør der i forvejen kæmper for plads til byfornyelse der er krævet af den moderne digitale forbruger i dag . Herudover har Helsingør i forvejen kun 1/3 side til oplandet

Kommunalbestyrelsen og især radikale Donatzky har sine drømme på en helt misforstået opfattelse af at en uddannelsesinstitution i sig selv giver vækst til detailhandlen,? - - det er en fatal misforståelse og Kommunen har "glemt" at konferere med detailhandlen. - - De uddannelsessøgende giver hverken omsætning i byen´s detailhandel eller skatter til kommunen

Læs også om Teknisk Museum bynært på Gernersvej

Denne side er under opbygning. Har du et bidrag eller forslag til udvikling af helsingør, send det pr mail til os og vi bringer det her

Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling til Donatzky´s vanvittige planer om at nedlægge detailhandlen og i stedet lægge museer og uddannelsesinstitutioner i indre by